VÅRA VÄRDERINGAR

Opartiskhet, konfidentialitet och integritet är centrala värderingar inom Gaming Associates. Vi strävar efter att tillhandahålla rättvisa, exklusiva och tillförlitliga bedömningar för våra kunder, som säkerställer att kundernas målsättningar uppnås.
OPARTISKHET
Opartiskhet är en princip om rättvisa eller rättsinnighet som vi håller fast vid, och vi har ett åtagande att vara opartiska när vi utför våra tjänster och säkerställa att beslut grundas på objektiva kriterier.
KONFIDENTIALITET
Konfidentialitet är den grund för förtroende som vi håller fast vid och erbjuder alla våra kunder för all information som vi erhåller under arbetet.
INTEGRITET
Integritet innebär den kvalitet av ärlighet och rättvisa som vi erbjuder våra kunder i våra tjänster.

VÅRA TJÄNSTER

CERTIFIERING


Vi tillhandahåller intyg för produkter inom spelbranschen, jurisdiktioner i Sverige. Vi är det första ISO/IEC 17065:2012 certifieringsorgan som ackrediterats av SWEDAC, ackrediteringsorganet i Sverige.

TESTNINGSANLÄGGNING


Våra partner kan tillhandahålla oberoende testning och inspektionsbedömningar av onlinespel, plattformar, slumptalsgeneratorer och säkerhet. Du kan ha förtroende för våra efterlevnadstjänster som ackrediterat testlaboratorium enligt ISO/IEC 17025:2017 och som inspektionsorgan ackrediterat enligt ISO/IEC 17020:2012 av United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

INFORMATIONSSÄKERHET


Våra partner erbjuder även lösningar för efterlevnadsbedömning, certifiering och informationssäkerhet som stärker din säkerhetsposition och ger dig sinnesfrid så att du kan fokusera på det du gör bäst. Våra experter är lead auditors/implementors enligt ISO/IEC 27001 och innehar även andra branschcertifieringar.

VARFÖR VÄLJA GAMING ASSOCIATES?

Onlinespelföretag som vill erbjuda sin spelplattform för kunder i Sverige måste följa de lagar och föreskrifter som Spelinspektionen utfärdar. Gaming Associates är det första certifieringsorganet för onlinespelsystem som ackrediterats enligt ISO/IEC 17065:2012 av Swedac, vilket betyder att vi kan certifiera att dina system, produkter och processer uppfyller villkoren i vårt certifieringssystem för onlinespelsystem i Sverige (GAEAB Sweden Online Gambling Systems Certification Scheme), som säkerställer att alla tillämpliga jurisdiktionella krav är uppfyllda. Du kan lita på att vi kommer att stödja och hjälpa dig under hela efterlevnadsprocessen.
PRODUKT CERTIFIERING

Som ett ackrediterat organ enligt ISO/IEC 17065:2012 och genom vårt certifierings system för onlinespelsystem i Sverige (GAEAB Sweden Online Gambling Systems Certification Scheme) kan vi certifiera dina produkter t.ex. din spelmiljö.

KVALITET OCH UPPFYLLELSE AV REGLERINGSKRAV

Genom vår certifiering väcker du förtroende och visar att regleringskraven för Sverige uppfylls.

OBEROENDE OCH OPARTISKHET

Oberoende och opartiskhet är de främsta kraven som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17065:2012 måste uppfylla. Dessa är våra kärnprinciper och hjälper till att säkerställa opartiskhet, konfidentialitet och integritet i vår verksamhet.

KUNSKAP OM PRODUKTION

För att uppfylla ISO/IEC 17065:2012 måste revisorer ha goda kunskaper om de bestämmelser och föreskrifter som gäller för produkter, processer och tjänster för onlinespel. Våra experter har industriledande kvalifikationer och över 20 års erfarenhet inom onlinespelindustrin.

PROCESSER FÖR KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Vår certifieringsprocess inkluderar övervakningskontroller baserade på att kriterier uppfylls, t.ex. regleringsändringar som gör att en ny bedömning blir nödvändig eller att ett företags spelmiljö har förändrats. Detta skapar möjligheter till kontinuerlig förbättring.

VÅR PROCESS

Vi har antagit en förenklad certifieringsprocess som består av faser.

LATEST NEWS FROM OUR BLOG

Gaming Associates approved in Czech Republic

Gaming Associates approved in Czech Republic

Prague, Czech Republic We are honored to declare that the Ministry of Finance, Czech Republic, has authorized Gaming Associates Europe AB to carry out the expert assessment and certification of Internet gaming systems. Dr. Aftab Rizvi, CEO – Gaming Associates,
UKGC Significant LCCP changes

UKGC Significant LCCP changes

UKGC Significant LCCP changes to take effect from October 31st, 2020. Following a 12-week consultation, in which the UK Gambling Commission (UKGC) has introduced 22 changes to LCCP conditions, regulatory returns, and official statistics. Now they have published the updated license conditions

KONTAKTA OSS FÖR EN SESSION MED VÅRA EXPERTER