VÅRA VÄRDERINGAR

Opartiskhet, konfidentialitet och integritet är centrala värderingar inom Gaming Associates. Vi strävar efter att tillhandahålla rättvisa, exklusiva och tillförlitliga bedömningar för våra kunder, som säkerställer att kundernas målsättningar uppnås.
OPARTISKHET
Opartiskhet är en princip om rättvisa eller rättsinnighet som vi håller fast vid, och vi har ett åtagande att vara opartiska när vi utför våra tjänster och säkerställa att beslut grundas på objektiva kriterier.
KONFIDENTIALITET
Konfidentialitet är den grund för förtroende som vi håller fast vid och erbjuder alla våra kunder för all information som vi erhåller under arbetet.
INTEGRITET
Integritet innebär den kvalitet av ärlighet och rättvisa som vi erbjuder våra kunder i våra tjänster.

VÅRA TJÄNSTER

CERTIFIERING


Vi tillhandahåller attestering för produkter, processer och tjänster inom spelbranschen, inom svenska jurisdiktioner. Vi är det första certifieringsorganet som ackrediterats enligt ISO/IEC 17065:2012 av Swedac, Sveriges ackrediteringsorgan.

TESTNINGSANLÄGGNING


Våra partner kan tillhandahålla oberoende testning och inspektionsbedömningar av onlinespel, plattformar, slumptalsgeneratorer och säkerhet. Du kan ha förtroende för våra efterlevnadstjänster som ackrediterat testlaboratorium enligt ISO/IEC 17025:2017 och som inspektionsorgan ackrediterat enligt ISO/IEC 17020:2012 av United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

INFORMATIONSSÄKERHET


Våra partner erbjuder även lösningar för efterlevnadsbedömning, certifiering och informationssäkerhet som stärker din säkerhetsposition och ger dig sinnesfrid så att du kan fokusera på det du gör bäst. Våra experter är lead auditors/implementors enligt ISO/IEC 27001 och innehar även andra branschcertifieringar.

VARFÖR VÄLJA GAMING ASSOCIATES?

Onlinespelföretag som vill erbjuda sin spelplattform för kunder i Sverige måste följa de lagar och föreskrifter som Spelinspektionen utfärdar. Gaming Associates är det första certifieringsorganet för onlinespelsystem som ackrediterats enligt ISO/IEC 17065:2012 av Swedac, vilket betyder att vi kan certifiera att dina system, produkter och processer uppfyller villkoren i vårt certifieringssystem för onlinespelsystem i Sverige (GA Sweden Online Gambling Systems Certification Scheme), som säkerställer att alla tillämpliga jurisdiktionella krav är uppfyllda. Du kan lita på att vi kommer att stödja och hjälpa dig under hela efterlevnadsprocessen.
PROCESS- OCH PRODUKTCERTIFIERING

Som ett ackrediterat organ enligt ISO/IEC 17065:2012 och genom vårt certifieringssystem för onlinespelsystem i Sverige (GA Sweden Online Gambling Systems Certification Scheme) kan vi certifiera dina produkter, processer och tjänster, t.ex. din spelmiljö.

KVALITET OCH UPPFYLLELSE AV REGLERINGSKRAV

Genom vår certifiering väcker du förtroende och visar att regleringskraven för Sverige uppfylls.

OBEROENDE OCH OPARTISKHET

Oberoende och opartiskhet är de främsta kraven som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17065:2012 måste uppfylla. Dessa är våra kärnprinciper och hjälper till att säkerställa opartiskhet, konfidentialitet och integritet i vår verksamhet.

KUNSKAP OM PRODUKTION

För att uppfylla ISO/IEC 17065:2012 måste revisorer ha goda kunskaper om de bestämmelser och föreskrifter som gäller för produkter, processer och tjänster för onlinespel. Våra experter har industriledande kvalifikationer och över 20 års erfarenhet inom onlinespelindustrin.

PROCESSER FÖR KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Vår certifieringsprocess inkluderar övervakningskontroller baserade på att kriterier uppfylls, t.ex. regleringsändringar som gör att en ny bedömning blir nödvändig eller att ett företags spelmiljö har förändrats. Detta skapar möjligheter till kontinuerlig förbättring.

VÅR PROCESS

Vi har antagit en förenklad certifieringsprocess som består av fyra faser.

LATEST NEWS FROM OUR BLOG

Gaming Associates Europe Ltd Godkänd av AGGO

Gaming Associates Europe Ltd Godkänd av AGGO

London, Storbritannien Gaming Associates Europe LTD är föregångaren i Gaming Commission i Ontario; vi har nyligen godkänts av iGaming oberoende testlaboratorium (ITL) av Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO). GA deltog aktivt i samråd relaterade till AGCO: s registrarstandarder
Spelbolag godkända i Tjeckien

Spelbolag godkända i Tjeckien

Prag, Tjeckien Vi är hedrade att förklara att finansministeriet, Tjeckien, har auktoriserat Gaming Associates Europe AB att utföra expertbedömning och certifiering av internetspelsystem. Dr. Aftab Rizvi, VD – Gaming Associates, tackade ga’s efterlevnadsteam för deras fortsatta ansträngningar för att få
UKGC BETYDANDE LCCP-FÖRÄNDRINGAR

UKGC BETYDANDE LCCP-FÖRÄNDRINGAR

UKGC Betydande LCCP-ändringar träder i kraft den 31 oktober 2020. Efter ett 12-veckors konsultation, där UK Gambling Commission (UKGC) har infört 22 ändringar av LCCP-villkoren, lagstadgade avkastningar och officiell statistik. Nu har de publicerat de uppdaterade licensvillkoren och bekräftat att

KONTAKTA OSS FÖR EN SESSION MED VÅRA EXPERTER