Återkallelse Av Certifiering

INDRAGNING, AVBRYTANDE OCH ÅTERKALLELSE AV CERTIFIKAT

Omfattningen av din certifiering kan inskränkas, avbrytas, dras in eller återkallas i omständigheter där det bekräftas att certifieringskraven inte följs. ga ska överväga varje fall för sig och besluta om lämplig åtgärd.

Beslut om att dra in certifieringen kan utfärdas bl.a. i följande fall:

  • Stora felaktigheter, eller effektiva korrigerande åtgärder ej genomförda inom en specificerad tidsperiod
  • Missbruk av certifikatet, symbolen eller logotypen
  • Underlåtenhet att underkasta sig en periodisk bedömning enligt de intervall som krävs
  • Underlåtenhet att uppfylla certifieringsorganets avtalsvillkor
  • Förekomst av allvarliga klagomål som visar att systemet inte upprätthålls.

När det bekräftas att certifieringskraven inte följs i ett visst avseende ska ga överväga och besluta om lämplig åtgärd, vilket kan inkludera följande:

  • Fortsättning av certifieringen under specificerade villkor
  • Inskränkning av certifieringens omfattning
  • Bedömningsgranskning av ett certifieringsbeslut
  • Återkallelse av certifiering
  • Indragning av certifiering i avvaktan på en korrigerande åtgärd

Om certifieringen dras in kommer ga att informera kunden om de åtgärder som krävs för att avbryta indragningen och återställa certifieringen och/eller övriga åtgärder som ga anser vara lämpliga och är nödvändiga för att återställa certifieringen. Kunden måste svara inom 15 dagar från meddelandets datum

TILLBAKADRAGANDE

Använd formuläret under Kontakta oss om du vill beställa ett formulär för inskränkning av certifieringens omfattning eller tillbakadragande från certifieringen. Alla beställningar av formulär måste göras skriftligen och riktas till certifieringschefen. Du kan även skicka oss begäranden via e-post till info@gamingassociatesweden.wpcomstaging.com