Om Oss

VEM ÄR VI?

Gaming Associates Europe AB är ett lokalt svenskt företag och är det första certifieringsorganet som ackrediterats enligt ISO/IEC 17065:2012 av Swedac för certifiering av onlinespelsystem inom Sverige.

Gaming Associates ingår i en grupp företag som är internationellt erkända som ackrediterade testanläggningar (ATF). Gruppen erbjuder ett fullständigt sortiment av testnings- och informationssäkerhetstjänster och omfattar ett ackrediterat testlaboratorium (ISO/IEC 17025:2005), ett inspektionsorgan (ISO/IEC 17020:2012), ett certifieringsorgan (ISO/IEC 17065:2012) och ett Payment Card Industry (PCI)-ackrediterat företag.

VAD VI GÖR

Gaming Associates tillhandahåller produktcertifiering till online-satsningsoperatörer som en del av vårt Sverige-system för certifiering av hasardspelssystem, vilket säkerställer överensstämmelse med den svenska spelmyndigheten (Spelinspektionen) behörighetskrav. Vi kan också hjälpa utvecklare av spel och system och B2B-organisationer (Business-to-Business) att uppfylla sina skyldigheter gentemot operatörer som de betjänar.

Som en del av en företagsgrupp kan vi erbjuda ett fullständigt sortiment av testnings- och säkerhetstjänster för landbaserade (traditionella) och internetbaserade industrier för spel, hasardspel, lotteri, e-handel och informationsteknik, för att säkerställa att spel fungerar på ett rättvist, säkert och reviderbart sätt.

Detta betyder att vi kan bedöma din spelmiljö, vilket kan inkludera spel, slumptalsgenerator, plattform (spelserver och spelarhantering), informationssäkerhet och förändringsledning som en del av dina totala certifieringskrav för Sverige.

Våra tjänster levereras av ett kundorienterat och multidisciplint team av revisorer och testare, som förenar bred teknisk expertis och förståelse tillsammans med industriledande certifieringar såsom ACCA, CISSP, CISM, ITIL, CEH, PCI QSA, PA-QSA samt lead auditor/lead implementor enligt ISO/IEC 27001.

What we do

VÅRA VÄRDERINGAR

Opartiskhet, konfidentialitet och integritet är centrala värderingar inom Gaming Associates. Vi strävar efter att tillhandahålla rättvisa, exklusiva och tillförlitliga bedömningar för våra kunder, som säkerställer att kundernas målsättningar uppnås.
OPARTISKHET
Opartiskhet är en princip om rättvisa eller rättsinnighet som vi håller fast vid, och vi har ett åtagande att vara opartiska när vi utför våra tjänster och säkerställa att beslut grundas på objektiva kriterier.
KONFIDENTIALITET
Konfidentialitet är den grund för förtroende som vi håller fast vid och erbjuder alla våra kunder för all information som vi erhåller under arbetet.
INTEGRITET
Integritet innebär den kvalitet av ärlighet och rättvisa som vi erbjuder våra kunder i våra tjänster.

”INTEGRITET ÄR ATT VÄLJA SINA TANKAR OCH HANDLINGAR BASERAT PÅ VÄRDERINGAR SNARARE ÄN PERSONLIG VINNING”

~ Chris Karcher

Vi har ett åtagande att förse våra kunder med rättvisa och autentiska bedömningar baserade på våra värderingar.